Thursday, February 12, 2009

ઈંગ્લીશ ‘સફારી’ની પહેલી વર્ષગાંઠ

‘સફારી’ એટલે ગુજરાતી, એવું ગણિત સામયિકના મોટા ભાગના ચાહકોના મનમાં વર્ષોથી બેઠેલું છે. પરંતુ ઈંગ્લીશ મીડિયમના વધતા પ્રભાવની સાથે વર્ષોથી ઘણા ગુજરાતી વાચકોની એવી લાગણી હતી કે ફક્ત ઈંગ્લીશ મીડિયમમાં ભણવાનાં વાંકે અમારાં બાળકો ‘સફારી’ના જ્ઞાનથી વંચિત રહી જાય એ ન ચાલે.

વાત જરા વિરોધાભાસી કે વદતોવ્યાઘાત લાગે એવી છે, પણ ‘સફારી’ના મામલે એ સાચી છે. ઈંગ્લીશ મીડિયમમાં ભણતાં બાળકો ગુજરાતી ‘સફારી’ ન વાંચી શકવા બદલ વંચિત હોવાનો ભાવ અનુભવે- બાળકોને નહીં તો એમનાં માતા-પિતાને એવું અવશ્ય લાગે- એવું ગુજરાતી ‘સફારી’નું સ્તર અને ધોરણ રહ્યું છે.

એકાદ દસકા પહેલાં, મોટે ભાગે નગેન્દ્રભાઇના તંત્રીપદ હેઠળ હર્ષલ અને અમે બીજા બે-ત્રણ મિત્રો ‘સીટીલાઇફ’ મેગેઝીન કાઢતા હતા,એ અરસામાં અગ્રેજી ‘સફારી’નો એક પ્રયોગ થયો હતો. પણ અનેક કારણોસર એ શક્ય બન્યું નહીં. છેવટે ફેબ્રુઆરી, ૨૦૦૮માં મહિનાઓની મથામણ, તૈયારી અને મહેનત પછી ઈંગ્લીશ ‘સફારી’નો પહેલો અંક બજારમાં આવ્યો. તેની સામગ્રીની ગુણવત્તાથી માંડીને છપાઇ અને ફોન્ટ-લે આઉટની સુઘડતા જોતાં ઈંગ્લીશ ‘સફારી’ને સહેલાઇથી અને વાજબી રીતે રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાનાં જ્ઞાનવિજ્ઞાન સામયિકોની સાથે મુકી શકાય એવું એ . તેના માટે નગેન્દ્રભાઇના સદાબહાર સક્ષમ માર્ગદર્શન ઉપરાંત ભાઇ હર્ષલનું પૂરા કદનું સમર્પણ જવાબદાર છે.

આ મહિને જોતજોતાંમાં ઈંગ્લીશ ‘સફારી’નું એક વર્ષ પૂરૂં થયું. ચોતરફ ઝાકઝમાળયુક્ત, ભેળપુરી છાપ સામગ્રી અને જાહેરખબરોનો ખડકલો ધરાવતાં પચાસ-સો રૂપિયાનાં ગ્લોસી સામયિકો વચ્ચે એક નિષ્ઠાવાન, મિશનનો જુસ્સો ધરાવતું જ્ઞાનપ્રદ સામયિક કેવું હોય તેનો ઈંગ્લીશ ‘સફારી’ ઉત્તમ નમૂનો છે. આ પ્રકારના સામયિકને પડી શકે એવી બધી જ તકલીફો વેઠીને પણ સામયિકનું સ્તર ટકાવી રાખવામાં હર્ષલને સફળતા મળી છે. ‘તંત્રીનો પત્ર’ અને વાચકોના પત્રો સિવાયના ગુજરાતી ‘સફારી’ના તમામ વિભાગો ઈંગ્લીશ ‘સફારી’માં વાંચવા મળે છે - અને તે પણ ગુજરાતી સફારી જેવા જ સહજ, સુપાચ્ય છતાં ગુજરાતીપણાની છાંટ વગરના અંગ્રેજીમાં! આ સિદ્ધિ બદલ હર્ષલ અને તેની સાવ નાનકડી ટીમ કોરાં અભિનંદને જ નહીં, લવાજમોના વરસાદને પણ પાત્ર ગણાવી જોઇએ! ક્યા ખયાલ હૈ?

નોંધઃ
1. ગુજરાતી લેખોને ફ્લેવર્ડ ઈંગ્લીશમાં અને છતાં ટેકનિકલ ભૂલો વિના રજૂ કરી શકે એવા લેખકો-અનુવાદકોની તીવ્ર ખેંચ ઈંગ્લીશ ‘સફારી’ને પડે છે. આ પ્રકારનાં આવડત-રૂચિ-ક્ષમતા ધરાવતા મિત્રો અથવા વડીલો ‘સફારી’ના લેખોનું ઈંગ્લીશ કરવાના કામ માટે ઇચ્છુક અને ગંભીર હોય તો તે હર્ષલ પુષ્કર્ણાનો સંપર્ક કરી શકે છેઃ hp@safari-india.com

No comments:

Post a Comment