Sunday, July 18, 2010

સત્યાર્થપ્રકાશઃ ગુણવંત શાહ વિશે પ્રકાશ શાહ

'નિરીક્ષક'ના તંત્રી પ્રકાશ ન. શાહે 16 જુલાઇના અંકમાં લખેલી તેમની વાત ઘણી બધી રીતે મહત્ત્વની છે. કદાચ સૌ પ્રથમ વાર તેમણે ગુણવંત શાહની ચોક્કસ પ્રકારની 'કોલમકારી'થી થયેલી કુસેવાને શબ્દોમાં મૂકી આપી છે. એમ તો ગુણવંત શાહના પત્રોના સંપાદનમાં પ્રકાશભાઇએ લખેલી પ્રસ્તાવનામાં તેમણે 'બીટવીન ધ લાઇન્સ' કેટલાક નિર્દેશ કર્યા હતા, પરંતુ વૈચારિક રીતે 'સામેની છાવણી'ના ગણાતા પ્રકાશ શાહની એકંદર પ્રશંસાની 'કીક' માં એ ઉલ્લેખો ક્યાંથી પકડાય? અને પ્રકાશભાઇની શૈલીને લીધે ઘણા લોકોને તેમના લખાણમાં 'ઇન ધ લાઇન્સ' સમજવાના જ વાંધા હોય, ત્યાં 'બીટવીન ધ લાઇન્સ'નો વારો ક્યારે આવે?

પ્રકાશભાઇએ ખરેખર કશુંક મહત્ત્વનું કહેવાનું છે, એવી પ્રતીતિ થયા પછી એમની ભાષા સાથે કામ પાડવાનું પ્રમાણમાં સરળ બને છે અને તેમની ભાષાના ચાહક થઇ જવાય એવી સંભાવના (ભીતિ ગણો તો ભીતિ) રહે છે. એટલી વાત પછી પ્રકાશભાઇનો લેખ અહીં મૂક્યો છે. ગુણવંત શાહ વિશેની આખી ચર્ચાને તેમણે પરસ્પેક્ટિવમાં મૂકી આપીને ફક્ત એક યા બીજા પક્ષના ટીકાકારો (કે સમર્થકો) માટે જ નહીં, સલીલ દલાલ અને આશિષ કક્કડ જેવા 'અમે તો બન્નેને ચાહીએ છીએ' કહેનારા મિત્રો માટે પણ ઉપયોગી કામ કર્યું છે, એમ માનું છું.

પ્રકાશભાઇના જ લેખમાંથી કેટલાંક 'હાઇલાઇટર'
 • ગુજરાતમાં કેટલીક રૂઢ રજૂઓતોને અજબ જેવી માસૂમિયતથી સ્વીકારી લેતો વિશાળ વર્ગ છે. તે સાથે, ગુણવંતભાઇની લોકપ્રિય કોલમકારીમાં કેટલાક મુદ્દા ખસૂસ એવા છે જેમા્ આ વર્ગને પોતાનો અવાજ સંભળાય છે અથવા તો પોતાની કાચીપાકી, કાલીઘેલી સમજ એમના થકી અંકે થતી અનુભવાય છે. ક્યારેક એને માંજો પણ ચડતો હશે.
 • તાજેતરનાં વરસોમાં વણઝારા-સોરાબુદ્દીન નિમિત્તો લઇને ગુણવંતભાઇએ જે કોલમકારી 'ચિત્રલેખા' અને 'દિવ્ય ભાસ્કર'માં ચલાવી છે તેમ જ ભાષણો પણ કર્યાં છે એ સઘળું જયંતિ દલાલ જેને 'કરપીણ મુગ્ધતા'કહેતા એમાં શ્વસતા મોટા વર્ગને કાયદાના શાસન જેવી બુનિયાદી બાબતમાં ગોથું ખવડાવનારું અને એ ધોરણે મોદી શાસનની નિઃશાસન/દુઃશાસન તાસીર પરત્વે ઘેનગાફેલ કરનારું છે.

10 comments:

 1. Anonymous6:49:00 PM

  dear Urvishbhai,

  I am a regular reader of your blog. First of all congratulations for such an interesting blog.
  But lastly your articles on Gunvant Shah seem to be very biased. And the comments are nothing but 'vak-yudh' and that too at times at a very shallow/personal level. Don't you think it's stretching too far?? To me, it's not healthy any more.

  We are more interested in reading informative and interesting articles from you. Yes, I do have an option of not reading your blog. But instead, I would like to request you to stop this stale discussion and 'akshepbaji' and give us fresh articles on different topics. I am sure you have no dearth of it.

  Please consider as suggestion and not as negative remark.

  Warm regards,

  Raj

  ReplyDelete
 2. urvish kothari9:31:00 PM

  dear rajbhai
  i appreciate your concern & feeling.
  GS is peddling his views on this issue since few years & to me, he's doing great public disservice by misleading the discourse & the people reading it.
  all in all i wrote 3 articles against his onslaught. it's unfortunate u termed them as 'akshepbaji' perhaps without knowing the other side or considering the gravity of the issue. i asked some questions and busted some myths propelled constantly in his writings.

  pl. don't think i enjoy writing this. it makes me sad at the end of the day. but that doesn't prevent me from raising valid questions.
  u will get to read what u like, but pl. don't be that 'saatvik' to accuse whistle-blower for disturbing peace.
  would love to know your views. can mail me if u want to avoid public discussion. uakothari@gmail.com

  ReplyDelete
 3. Anonymous1:49:00 AM

  ઉર્વીશભાઈ, હાલમાં મોટા ભાગના ગુજરાતીઓની માનસિકતા જોતા એવું નથી લાગતું કે આપના આ લેખો પરથી ગુણવંતભાઈને સસ્તી પ્રસિદ્ધિ મળી રહી છે ? ભૂતકાળંના ઘણા બનાવો એના સાક્ષી છે. કદાચ એના કારણે જ ગુણવંતભાઈ આપના પ્રશ્નોના સીધા ઉત્તરો નથી આપતા ! મફતની પ્રસિદ્ધિ કોને ના ગમે !

  ReplyDelete
 4. Anonymous9:32:00 AM

  Dear Urvishbhai,
  Thanks for the honest answer. I am a regular reader of Gunvant Shah also.
  See, the comment above by Anonymous proves my point of akshep baji. I don't remember the name but somebody wrote about gunvantbhai taking airfare without having airport in that city. Somebody wrote about you "kutar bhukat vaki bhukva de" . Now what else is this, if not akshepbaji?? You may say that it's their individual opinion but urvishbhai, this is 'none other than urvish kothari's blog. This way some body may get down to surti galagali on this blog....Will you allow that?
  Gunvant shah is a respectable writer and philosopher and I don't think in any article of him he has got down to the level of blaming an individual...
  I am sorry to say but here the individual difference of opinion has taken a very negative shape. I am happy that Gunvant shah is not answering on his or this blog to avoid further akshepbaji.
  I think, I too should stop here and not stretch my point.
  With regards and respect,
  Raj

  ReplyDelete
 5. Anonymous12:14:00 PM

  It reminds proverb and practices our society in past was experiencing.

  Earlier times there was no concept of whistle blower. A complaint bell was hanging in front or near main gate of Raj-Mahal. It (ringing bell by all of us) could have been equated on 27th and 28th February until May to avoid action and reaction of Newton principle for innocent lives and polity. We missed that opportunity.

  Our society is experiencing and sharing joint responsibility. Truth and untruth and cases of justice could be brought on surface through pen if not from any appointed machinery.

  Proverb: You will be represented by Ruler amongst you.

  Gift we are blaming Britisher, Imperialist " Divide and Rule", because we are taking proud of invador and could not differentiate between guest, friend, Ruler, Implanted Ruler.

  New World-Order, Globalization, Psychowarefare are synnonmous and more than that we welcome which are antonym of co-existence of all citizen, people without defernce. Some time we credit to animal instinct but can not tolerate our co-citizen whose forefathers and earlier generation/s co-shared and fought with Britisher.

  Gujarati society irrespective of religion require introspection.

  ReplyDelete
 6. urvish kothari2:21:00 PM

  dear rajbhai
  just a factual correction : how would u term the use of word "Tista begum' by GS?

  ReplyDelete
 7. Anonymous6:07:00 PM

  question in response of question is not the answer of the question asked, you had said something like that to GS. isn't it urvish? doesn't it applicable to you?

  chetan

  ReplyDelete
 8. Anonymous10:35:00 PM

  Those mesmerized by unsuccessful hindutva lab gujarat state are frustrated now because truth is coming on surface after eight years. Salam and salute to those of micro in capacity and numeric have excelled.

  Instead of waiting for Apex Court delivering Justice to victims of events of Godhra and after-Godhra, futile efforts to suppress honest and brave activism in legal arena and journalism are being observed.

  Let us try to learn to maintain peaceful harmonized legacy.

  ReplyDelete
 9. urvish kothari12:56:00 PM

  it's weird to find some of the friends commenting on the comments in stead of my posts. why divert? and for debate's sake, pl. avoid general essay type comments like the one above that has nothing to do with the discussion.

  ReplyDelete