Saturday, July 10, 2010

ફુદડી વગરની સ્પષ્ટતા

વ્યાપારી નજરેઃ 'ઉપર લખી છે એવી પ્રામાણિકતા રાખીએ તો ઝેરોકસની દુકાનથી આગળ ન વધાય '
ગ્રાહકની નજરેઃ આ પાટિયાની અને ખાસ તો એમાં રહેલી સ્પષ્ટતાની ઝેરોક્સ નીકળી શકે તો કાઢીને બધા ધંધાદારીઓને વહેંચી દેવી જોઇએ.

2 comments:

  1. વાહ! ઉર્વીશભાઈ શું ફોટો-સ્ટોરી છે...

    ReplyDelete
  2. Narendra9:31:00 AM

    Nice one Urvish,
    The business of photo-copy is costly for paper and m/c maintenance only, which eats up the profit and so lead to cheating.

    ReplyDelete