Friday, January 16, 2009

આસમાની સુલતાની 2009
On the top (Vasi Uttarayan on 4th floor of Pranav's Raypur house) : 1. Ashwinee Bhatt- Neeti Bhatt 2. Three generations of Gujarati novel writing : Pranav-Ashwineebhai-Mahesh Yagnik
3. Ketan Rupera-Urvish Kothari- Lalji Chavada- Pranav Adhyaru flying kite. 4. Ketan-Vishal Patadiya-Lalji-Pranav

આ શબ્દપ્રયોગ આફતના સંદર્ભમાં થાય છે, પણ ઉત્તરાયણ અને વાસી ઉત્તરાયણના દિવસે ધાબા પર સુલતાની ભોગવતા પ્રણવ જેવા મિત્રોને જોઇને આ પ્રયોગ યાદ આવે. આ વાસી ઉત્તરાયણના દિવસે પ્રણવના રાયપુરના ઘરે, ચોથા માળ પર કેટલાક મિત્રો ભેગા થયા હતા. અહીં તસવીરમાં નથી એવા ડોક્ટર તુષાર કાપડિયા પણ સપરિવાર થોડા સમય માટે આવ્યા હતા. અમારો કાયમી સાથીદાર બિનીત મોદી કોઇ કારણસર ફોટોમાં આવ્યો નથી. નવલકથાકાર-વડીલ મિત્ર મહેશ યાજ્ઞિક આકસ્મિક રીતે આવી ચડ્યા. એટલે પ્રણવ-મહેશભાઇ-અશ્વિનીભાઇએ પતંગ સાથે ફોટો પડાવ્યો. આગલા દિવસે પ્રકાશ ન.શાહ અને વિપુલ કલ્યાણી એ ધાબાની મુલાકાત લઇ ચૂક્યા હતા. હવે ‘ઉર્ઘ્વગતિશીલ’ (અપવર્ડલી મોબાઇલ) લોકોને પોળમાં રહેવાનું ગોઠતું નથી. પ્રણવ જેવા જૂજ લોકો પોળનાં ઘરમાં ટકી રહ્યા છે. એટલે ઉત્તરાયણ જેવા તહેવારો નિમિત્તે તેમને ઘેર મેળો ભરાય છે.
પ્રણવ-મહેશભાઇ-અશ્વિનીભાઇની તસવીરની ફોટોલાઇનમાં કોઇ ભૂલ નથી. પ્રણવ અગાઉ ભળતાં નામે બે નવલકથાઓ લખી ચૂક્યો છે. એનામાં નવલકથા લખવાની સારીએવી આવડત છે. પણ અનિવાર્ય ન હોય ત્યાં સુધી ન લખવાની તેની પ્રકૃતિને લીધે એ લખતો નથી. આશા રાખીએ કે આવતી ઉત્તરાયણ પહેલાં એને ક્યાંક એવી ફરજ પડે.

4 comments:

 1. Hi Urvishbhai,
  I am following your blog regularly in my reader and a fan of it. An effort praiseworthy! :)
  I really feel jealous of you when I see Ashwini Bhatt's photos with you. I am a genuine hardcore fan of him and I really want to see him but as I am in UK it's not possible for a while. But as a fan of him, while reading his Aakhet for 3rd time, I made a list of printing mistakes. I believe, personally, that he is doing તપ and સાધના of Gujarati literature and in that તપ I should contribute as much as I can. Is it possible for you to give me his email, if any, to contact him with my fascination and a small contribution to his તપ?
  If you can't, at least please pass my regards and high respect to him. Once I tried to contact him through Mahendrabhai Shah of Navbharat, our family friend, but he was in US and possibly ill then.
  Regards.

  ReplyDelete
 2. How I envy all you "Gujaratis" :-)

  ReplyDelete
 3. ભાઈ ઉર્વિશ,
  તારી એક ફોટોલાઈન માટે કેટલી લાઈનો લખવી પડે?...પણ અશ્વિનીભાઈ અને મહેશભાઈની બાજુમાં-મારું ધાબું ના હોય તો પણ- ઊભા રહેવા મળે તે માટે ય મારે લખવા માંડવું પડશે...

  ReplyDelete
 4. Anonymous5:21:00 PM

  recently i read a nice one liner..it says, " a email to the son from father : dear son , we are missing you a lot, not seen since long..now if you can spare some time, and shut your computer..please come down as dinner is ready"..

  i am afraid, these can happen to any one of us..some day, i was dreaming for having nice mobile and computer..now the dream has the same objects, only differance is not having those for few " really personal moments"...

  i am planning to get retired from my present work around 2015..it will be semiretirement, where i will work with my will and will power. i am trying do something, so that i can give back the obligations from where i am helped once in my life..it may be personal to the mass level..what do you think?..lets meet sometime and discuss..and anytime " tea is ready "..

  love you all

  dr tushar kapadia

  ReplyDelete